Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora distanční formy studia předmětu Finanční trhy II.A
Kód
RPP2021/71
Předmět výzkumu
Cílem projektu je aktualizace stávajícího předmětu Finanční trhy II.A, který je nabízen v anglickém jazyce v rámci magisterského studijního programu Finance a vytvoření nových studijních opor mutimediálního charakteru pro účely distančního vzdělávání. Studijní opory budou vytvořeny v souladu se záměrem katedry financí výhledově zažádat o akreditaci distančního studijního programu, což by mělo doplnit současné prezenční studium. Vytvořené studijní opory mohou být dále využity jako podpůrný distanční materiál v případě vyjímečných situací (např. nařízená distanční výuka z důvodu COVID 2019). Aktualizace předmětu a nové studijní opory studentům umožní lepší pochopení probrané látky v rámci distančního vzdělávání. Záměrem projektu je zejména vytvořit video přednášky, které by byly vzájemně propojeny odkazy na jednotlivá videa či další studijní materiály. Doplňující studijní materiály budou například obsahovat vysvětlení základních pojmů, vztahů či objasnění použité terminologie. Za předpokladu současné přípravy obdobných materiálů i pro související předměty (Finanční rozhodování za rizika, Finanční modely, Oceňování a akvizice, Pojišťovnictví, Finanční trhy II.B) bude multimediální formou možné nabídnout komplexní znalosti vystihující profil absolventa studijního programu Finance.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam