Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět magisterského stupně studia Oceňování a akvizice vyučovaný v anglickém jazyce
Kód
RPP2021/78
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na tvorbu multimediálních studijních materiálů určených pro distanční výuku pro předmět {{Oceňování a akvizice}} vyučovaný v anglickém jazyce v magisterském studijním programu Finance. Cílem projektu je vytvořit sérii studijních materiálů skládajících se z digitalizované složky (krátká videa se zvukem a obrazem), vysvětlujícího textu s interaktivními odkazy na relevantní témata a odborné literatury. Studijní materiály budou pro studenty přístupné v systému LMS, případně ve zvláštní sekci webových stránek katedry Financí. Výstupy projektu budou návazně využity při žádosti o akreditaci distanční formy studia.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam