Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial Decision-Making under Risk
Kód
RPP2021/84
Předmět výzkumu
Cílem projektu je v rámci navazujícího magisterského studia studijního programu FINANCE vytvořit studijní materiály multimediálního charakteru pro předmět Financial Decision-Making under Risk. Tento předmět zahrnuje problematiku, která je při použití klasických studijních materiálů v tištěné či elektronické podobě pro řadu studentů náročná na zvládnutí i při pravidelném navštěvování hodin. Takové materiály tedy budou přínosné jak pro doplňkové samostudium, tak v případě cílené distanční výuky za výjimečných situací (např. nouzový stav z důvodu nákazy COVID 19). Vytvoření uvedených studijních materiálů může být přínosné rovněž v budoucnu s ohledem na případnou akreditaci distanční formy studia (povinná součást žádosti o akreditaci).
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam