Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial models
Kód
RPP2021/62
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit studijní materiály multimediálního charakteru pro předmět Financial models (154-0525/04 - Finanční modely) . Konkrétně je plánováno vytvoření výukových videí ilustrujících řešení vybraných finančních úloh v kancelářském programu MS Excel. Tyto studijní materiály budou přínosné zejména pro distanční výuku, neboť se jedná o problematiku, která je při použití klasických studijních materiálů (ať tištěných skript nebo jejich pdf ekvivalentu) pro studenty náročná na zvládnutí. Za předpokladu současné přípravy obdobných materiálů i pro související předměty (Rozhodování za rizika, Oceňování a akvizice, Pojišťovnictví, Finanční trhy IIA, Finanční trhy IIB) bude multimediální formou možné nabídnout komplexní znalosti vystihující profil absolventa studijního programu Finance. Vytvoření těchto studijních materiálů bude rovněž přínosné v budoucnu v případě akreditace distanční formy studia (součást žádosti o akreditaci) nebo jako podpůrný distanční materiál v případě výjimečných situací (jako například v současné době nouzový stav z důvodu nákazy COVID 19).
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam