Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Praktické aplikace finanční analýzy ve výuce
Kód
RPP2020/112
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření nového volitelného předmětu, který zvýší praktickou využitelnost závěrečných prací, sníží náročnost jejich vedení a dále zvýší vybavenost absolventů i vnímání ekonomické fakulty zaměstnavateli a přispěje ke zvýšení prestiže fakulty. Předmět bude nabízen všem studijním oborům a specializacím, a to v zimním semestru druhého a třetího ročníku bakalářského studia. Navrhovaný předmět zaplní mezeru mezi předměty, jež jsou v současnosti nabízeny, neboť ani jeden z nich nevěnuje pozornost praktickému nácviku finanční analýzy, jež je považována za jeden ze zásadních controllingových nástrojů. Nácvik bude prováděn na skutečných výkazech českých firem. Vytvořený předmět bude koncipován v rozsahu 1+2 a bude ukončen zápočtem. Cvičení budou probíhat výhradně na počítačových učebnách v prostředí programu MS Excel, jenž samotný nebo jeho obdoba je prakticky dostupná na jakémkoliv počítači. Zápočet bude udělen za zpracování projektu s časovým limitem 60 min a za následnou obhajobu použitého postupu. Protože je důraz kladen především na praktickou aplikaci, bude zápočet koncipován jako open book zkouška, tzn. že studenti budou moci využít při zpracování projektu jakýkoliv tištěný materiál.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam