Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace vícekriteriálního programování na problémy v pružné výrobě a projektovém plánování: teorie a aplikace
Kód
GA18-15530S
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vývoj nových modelů vícekriteriálního matematického modelování zahrnující stávající předpoklady a podmínky skutečných problémů pružných výrobních systémů (FMS) a plánování projektů za podmínek omezených zdrojů (RCPSP). Budou ověřeny matematické formulace a navrhované modely. Budou využity exaktní metody, jako je epsilon omezení nebo CPLEX pro nalezení globálního optimálního řešení v problémech malých rozměrů Jelikož FMSs a RCPSPs patří do třídy NP-hard problémů, bude využita meta-heuristika pro řešení matematického modelu u problémů velkých rozměrů. V této fázi, pro měření spolehlivosti navržených algoritmů, bude zpočátku použito srovnání metrik a budou navrženy a vyladěny ovlivňující parametry algoritmů prostřednictvím Taguchiho nebo RSM metod. Nakonec, bude aplikováno vícekriteriální rozhodování (MADM) na priority implementovaných algoritmů z hlediska navržených ukazatelů.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam