Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aktualizace profilace předmětu Personal Finance včetně vytvoření studijních opor tohoto předmětu
Kód
RPP2017/170
Předmět výzkumu
Cílem projektu je aktualizace profilace předmětu Personal Finance a zároveň vytvoření studijních opor předmětu v systému Moodle. Předmět Personal Finance je vyučovaným předmětem na katedře financí a je v současné době nabízen studentům oborů magisterských studijních programů na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava jako povinně volitelný pro studenty oboru Finance a jako volitelný předmět pro studenty přijíždějící na EkF v rámci programů Erasmus a Erasmus+. Pro tyto studenty tak předmět představuje základní možnost seznámení se s problematikou osobních financí a finančního poradenství. Předmět je vyučován v angličtině, rozsah předmětu je 2+1 v rámci oboru Finance a 2+0 v rámci programů Erasmus a Erasmus+. Předmět je zakončen zkouškou. Cíl projektu je zároveň v souladu se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty; tj. bude zajišťovat větší posílení propojení přednášené teorie s praxí. Aktualizovaná profilace předmětu a následné vytvoření materiálů v systému Moodle umožní studentům lepší pochopení probírané problematiky; obsah předmětu, materiály a pomůcky používané v rámci výuky tohoto předmětu budou zaměřeny na podrobnější procvičení konkrétní látky tak, aby absolvování tohoto předmětu na magisterské úrovni výrazně umožnilo zvýšení finanční gramotnosti v profesní i osobní rovině zúčastněných účastníků tohoto kurzu, event. případných dalších zájemců o tuto probíranou problematiku. V neposlední řadě je možné tento předmět nabízet i studentům studujícím v českém jazyce jako možnost zlepšit si kromě finanční gramotnosti i svou schopnost porozumět této problematice v angličtině.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam