Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozdělení příjmu ve společnosti: ekonometrické modely a kritéria dominance protínající Lorenzovy křivky
Kód
GJ17-23411Y
Předmět výzkumu
Lorenzova křivka je primárním nástrojem pro porovnání nezáporných rozdělení nerovnosti. V ekonomii je známo její použití pro měření nerovnosti rozdělení příjmu či bohatství ve společnosti. Lorenzova křivka však znázorňuje srovnání a pořadí, z něhož vyplývá, že Lorenzova dominance je ověřitelná pouze tehdy, když se Lorenzovy křivky neprotínají. V praktických situacích se však Lorenzovy křivky často protínají, a z tohoto důvodu je v projektu pozornost zaměřena na zkoumání nových alternativních kritérií pořadí a žebříčků, jež jsou založeny na vhodných transformacích Lorenzových křivek, a získání tak nových indexů nerovnosti, které jsou izotonické s původními pořadími a žebříčky. V projektu budou dále analyzována pravidla dominantního postavení dle hlavních parametrických modelů používaných pro rozdělení příjmu. Nově vyvinutý přístup tak bude představovat efektivní způsob, jak relevantně identifikovat existující nerovnosti v rozdělení příjmu ve společnosti. Následně budou tyto nové metodologické nástroje aplikovány na datech Eurostatu za účelem analýzy nerovností na území Evropské unie.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Juniorské granty (GJ)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam