Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modely vícekriteriálního rozhodování: nové metody odhadu vah a hybridní přístupy
Kód
GA17-22662S
Předmět výzkumu
Obor vícekriteriálních metod rozhodování (MCDM) se rozvinul jako součást operačního výzkumu nejen z motivace vycházející z různých rozhodovacích problémů z praxe, které jsou založeny na více rozhodovacích kritériích, ale také zkoumáním přístupů k rozhodovacím technikám ovlivněným novými poznatky ze souvisejících oborů. MCDM metody mají za cíl zlepšit formální a informační stránku rozhodovacího procesu. Z tohoto důvodu je hlavním cílem projektu vyvinout nové kombinace MCDM modelů s různými modely stanovení vah kritérií. K dosažení toho cíle bude provedeno zhodnocení kritérií v každé případové studii s různými podnikatelskými plánovacími modely, jako jsou SWOT analýza, BSC, atd. Následně budou použity modely určování vah zahrnující QSPM, QFD, DEA a entropie k hodnocení kritérií. Posledním krokem je výběr a stanovení pořadí alternativ s využitím různých typů MCDM modelů. Aplikace vytvořených modelů a postupů bude ověřena na případových studiích a bude vyhodnocena jejich aplikovatelnost v reálném prostředí.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam