Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace a rozvoj výuky předmětu Aplikace reálných opcí
Kód
RPP2017/162
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky vybraných předmětů (Aplikace reálných opcí, Real Options Application) studentům navazujícího stupně studia jako jednoho z povinně volitelných předmětů. Předmět je v současnosti nabízen ve dvou jazykových mutacích (česky, anglicky) pro studenty 2. ročníku navazujícího studijního programu HPS, oboru Finance v rozsahu 2+0. Výuka probíhá na počítačových učebnách, přitom studenti řeší (poté, co byla vysvětlena příslušná problematika) aplikační úlohy v prostředí MS Excel. Tento software umožňuje řešit základní úlohy oceňovacího a rozhodovacího typu, nicméně pro řešení složitějších úloh (které mohou bližší reálným podmínkám) je nevhodný. Nákupem a využitím vybraného softwarového produktu v rámci výukového procesu by tak došlo ke zkvalitnění výuky zejména o řešení takových úloh, jejich řešení v prostředí MS Excel je buď nemožné, nebo velmi zjednodušené.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam