Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aktualizace profilace předmětu Bankovnictví a kapitálové trhy vzhledem k jeho větší využitelnosti pro jednotlivé obory EkF a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle
Kód
FRVS2015/51
Předmět výzkumu
Cílem projektu je aktualizace profilace předmětu Bankovnictví a kapitálové trhy s ohledem na větší provázanost a využitelnost získaných poznatků v rámci tohoto předmětu pro jednotlivé obory EkF. Nedílnou součástí tohoto cíle je vytvoření studijních opor předmětu v systému Moodle. Předmět Bankovnictví a kapitálové trhy je vyučovaným předmětem na katedře financí a je nabízen studentům oborů magisterských studijních programů na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava jako povinný a povinně volitelný. Pro tyto studenty představuje jedinou možnost seznámení se s problematikou kapitálových trhů a bankovnictví. Aktualizovaná profilace předmětu a následné vytvoření materiálů v systému Moodle umožní studentům lepší pochopení probírané problematiky; obsah předmětu, materiály a pomůcky používané v rámci výuky tohoto předmětu budou zaměřeny na podrobnější procvičení konkrétní látky tak, aby absolvování tohoto předmětu na magisterské úrovni výrazně umožnilo zvýšení finanční gramotnosti v profesní i osobní rovině jednak zúčastněných studentů, jednak případných dalších zájemců o tuto problematiku. Cíl projektu je tak i v souladu s Dlouhodobým záměrem Ekonomické fakulty – tj. bude zajišťovat větší posílení propojení přednášené teorie s praxí.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam