Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení pravděpodobnosti úpadku vybraných komerčních bank dle strukturálních modelů s využitím podřízených Lévyho procesů
Kód
GP14-15175P
Předmět výzkumu
Předmětem navrhovaného projektu je ověření možnosti využití strukturálního přístupu založeného na Mertonově modelu při stanovení pravděpodobnosti defaultu vybraných komerčních bank. Nejprve budou aplikovány klasické předpoklady Mertonova modelu založené na normálním rozdělení vývoje tržní hodnoty aktiv. Vzhledem k tomu, že empirické výzkumy naznačují porušování předpokladu normality, budou následně do strukturálního modelu implementovány podřízené Lévyho procesy, tak aby byly překonány nevýhody Mertonova modelu. Nakonec bude předloženo empirické srovnání mezi modelem založeným na normálním rozdělení a modely využívajícími podřízených Lévyho procesů. Řešení bude probíhat primárně pomocí simulačních metod. Tam, kde to bude možné, bude odhad pravděpodobnosti defaultu určen analyticky. Cílem projektu je ověřit možnost využití strukturálního modelu založeném na nenormálním rozdělení vývoje tržní hodnoty aktiv při stanovení pravděpodobnosti defaultu vybraných českých a zahraničních bank.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam