Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava
Kód
EE2.3.20.0296
Předmět výzkumu
Hlavním smyslem projektu je zvýšit vědeckovýzkumný potenciál ekonomických disciplín VŠB-TU Ostrava. Za tímto účelem dojde k sestavení týmu pracovníků s vysokým potenciálem pro modelování ekonomických a finančních procesů. Do vedení týmu, a tedy i určování, jakým způsobem a v jakých směrech realizovat výzkumnou činnost, budou zapojeni dva experti ze zahraničí se silnými zkušenostmi z prestižních akademických pracovišť i finančního sektoru, z nichž jednoho lze chápat také jako reintegrujícího se českého vědce. Ti spolu s partnerem - Ústavem teorie, informace a automatizace Akademie věd ČR přispějí k tomu, aby byli členové týmu schopni úspěšně formovat své myšlenky a vědecké výstupy na exaktní bázi. Členové týmu dále budou nově nabyté zkušenosti a vědomosti z vykonávání vědeckovýzkumné činnosti a metod vědecké práce přenášet v rámci seminářů a kurzů na ostatní zaměstnance VŠB-TU Ostrava a rovněž studenty doktorského, případně i navazujícího magisterského stupně studia, zejména na EkF.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
OPVVV - PO 2 ERDF pro vysoké školy
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam