Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelů a za pomocí Lévyho procesů a copula funkcí
Kód
SP/2010102
Předmět výzkumu
Při managementu rizik a oceňování kreditních derivátů hraje klíčovou roli správné určení pravděpodobnosti úpadku dlužníků. Zejména špatné ocenění rizik vedlo ke kolapsu finančního systému, který se přes kreditní deriváty rozšířil na většinu světových finančních trhů. Právě z tohoto důvodu se chceme v rámci projektu tímto problémem zabývat. V projektu budou analyzovány různé přístupy k určování pravděpodobnosti úpadku (PD) se zaměřením na finanční (v první fázi projektu zejména na bankovní) instituce. Primárně budeme vycházet z credit-scoring modelů, jež k určení PD využívají statistických modelů postavených na měření kvalitativních a kvantitativních znaků jednotlivých objektů. Očekáváme, že nejprve bude na základě odlišných statistických přístupů odvozeno několik modelů k určení PD bankovních institucí, přičemž jako datová základna pro výběr analyzovaných objektů bude sloužit americký trh. Následně budou tyto modely porovnávány, aplikovány a verifikovány na vybraných českých bankovních institucích. V současnosti existuje několik modelů k predikci úpadku nefinančních institucí i pro český trh, ovšem chybí modely pro určení PD právě institucí finančního charakteru. Z tohoto důvodu považujeme vybrané téma za aktuální. Následným a neméně důležitým krokem bude určení budoucího vývoje PD. Po konstrukci modelů budeme jednotlivé vybrané finanční indikátory modelovat pomocí vícerozměrných podřízených Lévyho procesů. Tento přístup nám dává volnost jak při modelování jednotlivých náhodných procesů (s výhodou modelování vyšších momentů pravděpodobnostních rozložení), tak při zachycování závislostí mezi nimi, k čemuž budou používány různé druhy copula funkcí. Očekáváme, že bychom měli závěrem ověřit obecně přijímaný předpoklad, že český bankovní trh je stabilnější než americký, z důvodu odlišného přístupu k investování jednotlivých bankovních institucí. V rámci daného předmětu výzkumu byly již publikovány a prezentovány dílčí výsledky v roce 2009, na které bychom v předkládaném projektu dále rádi navázali. Konkrétně se jednalo o následující publikace a konference: GURNÝ, P., GURNÝ M. Estimation of PD of financial institution within linear discriminant analysis. Mathematical Methods in Economics. CZU Praha, 2009. (dle metodiky RVVI – 8 bodů) GURNÝ, P., TICHÝ, T. Estimation of future PD of financial institution on the basis of scoring model. POLOUCEK, S. and STAVAREK, D. (ed.) Structural and Regional Impacts of Financial Crises. Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking. Karvina : Silesian University, 2009. (dle metodiky RVVI – 8 bodů) GURNÝ, P. Linear discriminant analysis and Lévy processes within estimation of PD of financial institutions. XVIII International Tor Vergata Conference on Money, Banking, and Finance - Global Institutions for Global Markets, University Tor Vergata Rome, 2009. GURNÝ, P. Influence of the market expectation on the bankruptcy prediction. Colloque Djerba’09 - Financial Crisis, Governance, Risk Management, University of Bordeaux IV, 2009. GURNÝ, P., GURNÝ, M. Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí. Finanční řízení podniků a finančních institucí, VSB-TU Ostrava, 2009. GURNÝ, P., GURNÝ, M. A revised model to estimate PD of US banks. Working paper, VSB-TU Ostrava, 2009. GURNÝ, P. Analýza citlivosti PD finančních institucí na tržním očekávání v rámci lineární diskriminační analýzy, MendelNET 2009, Mendelova univerzita Brno, 2009. Předpokládá se, že se na řešení projektu bude podílet jeden akedemický pracovník a tři studenti navazujícího magisterského studia.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam