Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibitity
Kód
GA402/08/1234
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na komplexní analýzu a predikci finanční výkonnosti podniků a odvětví za podmínek flexibility. Měřítka finanční výkonnosti a jejich aplikace při řízení a rozhodování představují jeden z klíčových prostředků a nástrojů. Tato problematika je v trvalé pozornosti ekonomického výzkumu. Cílem a obsahem projektu je za standardních a nestandardních podmínek navrhnout a ověřit ukazatele finanční výkonnosti, komplexně aplikovat a ověřit metody pyramidových analýz finanční výkonnosti, aplikovat a ověřit metody analýzy odchylek, zejména pak funkcionální metodu a analýzu citlivosti. Dále je záměrem provést a odhadnout statistické procesy vývoje vybraných dílčích finančních ukazatelů. Rovněž bude navržena a ověřena možnost predikce finanční výkonnosti za rizika, zejména na bázi simulace Monte-Carlo. Dále bude navržena a ověřena metodika stanovení finanční výkonnosti za podmínek flexibility. Uvedené metody budou ověřovány v podnicích a odvětvích jak nefinančního tak finančního sektoru.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam