Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace replikačních metod při ocenění a hedgingu finančních derivátů za předpokladu porušení podmínek ideálního trhu
Kód
GP402/05/P085
Předmět výzkumu
Při oceňování a hedgingu finančních derivátů jsou běžně aplikovány replikační metody. Ty jsou založeny na sestavení replikačního portfolia, které by mělo mít stejný charakter (včetně výplaty) jako replikované aktivum. Jedná se tedy o nové, syntetickévytv oření daného aktiva. Replikační metody lze členit dle celé řady hledisek. Takto můžeme rozlišit statickou a dynamickou replikaci, replikaci částečnou či úplnou nebo super-replikaci. Úspěšnost zvolené metody silně závisí na charakteru trhu. Cílemprojektu je aplikovat jednotlivé replikační metody na ocenění a zajištění finančních derivátů v rámci malé, rozvíjející se ekonomiky při porušení předpokladů ideálních trhů. Výsledkem projektu bude ověření replikačních metod finančních derivátu vreálných podmínká ch. Bude ověřena funkčnost a efektivnost jednotlivých metod a jejich kombinací zejména při existenci transakčních nákladů, neznámé (neurčitelné) volatilitě, omezení pozic a obchodování.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam