Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice
Kód
GA402/04/1357
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na výzkum metodiky, možnosti aplikace a ověření metodologie reálných opcí při finančním rozhodování nefinančních institucí v malé otevřené ekonomice. Do procesu rozhodování o projektech je zařazena možnost budoucích aktivních změn vesr ovnání s tradičními pasivními přístupy. To vede k reálnějšímu posouzení projektu, jejich větší nabídce a tedy výběru kvalitnějších projektů. Pozornost je soustředěna zejména na metody oceňování amerických opcí, diskrétní binomické a multinomickémodely, m odely s více podkladovými aktivy a větším počtem rozhodnutí. Aplikace na malou otevřenou ekonomiku se odráží v důrazu na řešení oceňování v situaci nedokonalých a nelikvidních trhů, nekvalitních vstupních dat. Vybrané přístupy budou ověřovány vreálných podmínkách.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam