Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování
Kód
GA402/02/1046
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na ověření fuzzy stochastické metodologie při finančním rozhodování s důrazem na aplikace v ČR. Cílem je ověřit zejména: fuzzy-stochastické portfoliové modely, modely předvídání časových řad (úroky, kurzy, akcie) na bázi fuzzy ARIMA modelů, fuzzy-stochastické modely finančních derivátů, finanční modely aktiv a pasiv na bázi fuzzy-stochastické metodologie, modely value at risk za předpokladu neurčitých vstupních dat, vícekriteriální fuzzy finanční modely pro určení finanční úrovně.
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam