Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra ekonomie je pořadatelem Výzkumné kavárny, na které mohou výzkumní a akademičtí pracovníci z ČR a zahraničí prezentovat výsledky svého výzkumu v oblasti teoretické a aplikované ekonomie, a získávat tak cenné připomínky kolegů.

Vybrané výzkumné zájmy jednotlivých členů katedry: 

Ing. Ondřej Badura, Ph.D. spotřební chování domácností; ekonomie štěstí; finanční stabilita
doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D. měkké dovednosti; krása; genderové rozdíly; migrace
doc. Ing. Zuzana Brixiová, Ph.D. podnikání; rozvojové země
Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D. ekonomický růst; blahobyt a udržitelný rozvoj; environmentální ekonomie
Ing. Lenka Filipová, Ph.D. genderové rozdíly; ekonomický růst a rozvoj; inovace
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. produktivita práce; mzdy
Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Ing. Hana Janáčková, Ph.D. oceňování nemovitých věcí; nájmy; kapitalizační míra; značky kvality
Ing. Jan Janků, Ph.D. teorie veřejné volby; makroprudenční politika
Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D. teorie spotřebitelského chování; ekonomie regulace; efektivnost veřejných výdajů
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. měnová integrace; měnová teorie a politika; crowdfunding; finanční cyklus
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. peněžní a kapitálové trhy; inflace; úrokové sazby
doc. Dr. Ing. Jan Libich politická ekonomie; makroekonomická politika; teorie her; ekonomie sportu
Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. filosofie a metodologie ekonomie; dějiny ekonomie; aplikovaná makroekonomie
doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D. ekonomické modelování; behaviorální ekonomie; řízení vládního dluhu; ceny nemovitostí
prof. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
Ing. Irena Paličková, Ph.D. znalostní ekonomika; institucionální ekonomie; ekonomie kriminality
doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. migrace; genderové rozdíly; diskriminace; transformační procesy
doc. Antonio Andrés Rodríguez, Ph.D. zdraví; právo; znalostní ekonomika; inovace; machine learning
Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D. inflace a deflace; dějiny ekonomického myšlení
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. trh práce; politika zaměstnanosti; znevýhodněné skupiny
Ing. Jan Šulák, Ph.D. environmentální migrace
Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.