Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra nabízí ucelené vysokoškolské studium v oboru ekonomie:

Prestižní studijní program Aplikovaná ekonomie, specializace Ekonomický rozvoj u nás můžete studovat jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském stupni studia, a to v českém i anglickém jazyce (viz bakalářskénavazující magisterské studium v angličtině).

Nabízíme rovněž doktorský studijní program Ekonomie, který představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vzdělání.

Bakalářské studium

Znalost ekonomiky je znalost fungování světa. A taky států, měst, firem a v podstatě i každé domácnosti. Když se ekonomice daří, pocítíme to všichni. Jen někdo ale dokáže využít všechny její příležitosti a stejně tak se ne každý vyrovná s tím, když je v propadu. Studenti našeho oboru jsou na tyto ekonomické problémy připravení. Už jim ani neříkají problémy, berou je jako další výzvy k vyřešení.

Navazující magisterské studium

Pochopit fungování ekonomiky v celé její šíři a složitosti. Zní to jako úkol na několik životů. Tím se ale skutečný ekonom nenechá odradit. Máte znalosti a zkušenosti, které chcete rozvíjet? S tím vám pomůžeme. V rámci magisterského studia proniknete do podstaty ekonomických procesů a naučíte se analyzovat současné ekonomické problémy. Získané dovednosti pak budete umět využít v reálném světě hospodářské politiky a mezinárodních ekonomických vztahů.

Vize studijního programu: Aplikovaná ekonomie bude připravovat hospodářské lídry

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava bude od akademického roku 2019/2020 nabízet nově akreditovaný studijní program Aplikovaná ekonomie v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. Cílem tohoto programu je příprava studentů na roli odborníků a lídrů mezinárodních, národních i regionálních institucí, které zásadním způsobem ovlivňují dění v ekonomice. Tomu odpovídá také tým vyučujících, v němž figurují lidé s pracovními zkušenostmi z Mezinárodního měnového fondu, České národní banky, Úřadu práce ČR a přední čeští vědci. Jeho novou podobu pro časopis Sokolská 33 představil Jiří Balcar, jeden z tvůrců tohoto programu.

Doktorské studium

Doktorské studium v programu Ekonomie je určeno absolventům magisterských studijních programů se zájmem o ekonomickou teorii, její aplikace, ekonometrii a modelování. Studium v programu směřuje studenty k tomu, aby si osvojili výzkumné dovednosti a na závěr studia předložili původní doktorskou disertační práci přinášející nové a významné vědecké poznatky.