Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kde a jak rychle nachází naši absolventi uplatnění? Obsazují prestižní pracovní pozice? Jak jsou se svým uplatněním spokojeni? Za účelem nalezení relevantních odpovědí bylo na přelomu září a října roku 2016 provedeno dotazníkové šetření mezi našimi absolventy z let 2012-2016 a dále z let 2001 a 2004. Jednalo se tak o absolventy magisterského studijního oboru Národní hospodářství, tedy předchůdce naší současné specializace Ekonomický rozvoj. Takto získaný vzorek 73 absolventů odpovídá ⅓ celkové populace absolventů v uvažovaných letech a je reprezentativní podle pohlaví a roku absolvování.

Co můžeme o uplatnitelnosti našich absolventů říci?

  • absolventi nachází uplatnění na prestižních pracovních pozicích v soukromém i veřejném sektoru  [VÍCE]
  • 46 % absolventů získá zaměstnání do 1 měsíce, všichni pak v průměru do 2,5 měsíců   [VÍCE]
  • 93 % absolventů jejich zaměstnání baví [VÍCE]
  • 38 % absolventů je povýšeno během prvních 2 let, do 15 let je jich povýšeno více než 85 %   [VÍCE]
  • 30 % absolventů pracuje na manažerských pozicích   [VÍCE]
  • 64 % absolventů má časově flexibilní práci   [VÍCE]
  • 72 % absolventů má k dispozici firemní mobil, notebook nebo auto   [VÍCE]