Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra nabízí prestižní studijní program Aplikovaná ekonomie, specializace Ekonomický rozvoj, a to jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském stupni studia. Tento studijní program poskytuje kvalitní vzdělání v oboru ekonomie se zaměřením na její praktické uplatnění v hospodářskopolitické a firemní praxi. Přednosti tohoto studijního programu stručně shrnuje článek časopisu Sokolská 33, uplatnitelnost našich absolventů pak závěry námi provedené analýzy.

Zájemci o nejvyšší dosažitelné vzdělání mohou pokračovat ve studiu na našem doktorském studijním programu Ekonomie.

Kromě zajišťování vlastních studijních programů se katedra podílí také na výuce celofakultních předmětů, studia MBA, Univerzity třetího věku a vyučuje základy ekonomie na technických fakultách VŠB-TUO. Poskytuje tak špičkovou průpravu budoucím ekonomům v oblasti teoretické a aplikované ekonomie.

Facebook

Život katedry a našich studentů můžete sledovat také na Facebooku.