Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Ekonomický rozvoj

O studijním programu

Pochopit současné ekonomické problémy a dokázat navrhnout efektivní řešení, to není jednoduchý úkol. Je to ale právě touha čelit náročným výzvám, která vám umožňuje stát se hospodářským lídrem. Práce v mezinárodních institucích, vládních organizacích a veřejné správě, ve finančním sektoru, v prestižních poradenských firmách nebo na manažerských postech významných společností a organizací – přesně to našim absolventům umožňuje měnit svět kolem sebe a přispívat k jeho rozvoji.
Navazující studium Ekonomického rozvoje vám pomůže stát se vysoce kvalifikovaným odborníkem, který dokáže analyzovat a řešit ekonomické problémy na všech úrovních ekonomiky. Získáte rozsáhlé vzdělání v nástrojích a metodách potřebných pro pochopení komplexních otázek hospodářské politiky a dalších specializovaných oblastí ekonomie. Absolventi tak chápou ekonomiku v celé její šíři a složitosti.

Jaké předměty vás čekají?
• Ekonomický růst a rozvoj
• Behaviorální a environmentální ekonomie
• Ekonomie mezinárodního obchodu
• Ekonomie migrace
• Aplikovaná ekonometrie

Profese

 • Manažer podniku
 • Specialista v oblasti regionálního rozvoje
 • Projektový specialista v oblasti přípravy a realizace národních projektů
 • Vedoucí pracovník na ekonomickém, provozním a personálním útvaru
 • Ekonomický analytik
 • HR konzultant
 • Manažer ve firmách, poradenských institucích, neziskových organizací apod.
 • Specialista služeb zaměstnanosti
 • Výzkumný pracovník
 • Ředitel a odborný ředitel firem a institucí
 • Vedoucí ekonom v soukromé sféře, lokálních, národních a mezinárodních institucích
 • Hlavní ekonom
 • Odborník v institucích Evropské unie a mezinárodních organizacích

Dovednosti

 • Znalosti fungování hospodářské politiky, veřejné správy a samosprávy
 • Znalost fungování EU
 • Analýza a modelování procesů
 • Koordinace a vedení týmu technických a analytických pracovníků
 • Znalost statistického SW
 • Analytické dovednosti
 • Znalosti v oblasti monetární politiky, finančních trhů a podnikových financí
 • Znalost a analýza tržního prostředí
 • Příprava a realizace mezinárodních projektů

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Ekonomický rozvoj
Název specializace anglicky Economic Development
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra národohospodářská
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Trh práce
Ekonomický rozvoj
Aplikovaná ekonomie
Monetární politika
Hospodářská politika