Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

The Research Café of the Department of Economics opens again!

The Research Café takes place on Wednesdays from 14:15 to 15:15 in B436 (main EkF building). 

Výzkumná kavárna

Výzkumná kavárna tvoří neformální komunikační platformu, která umožňuje výzkumným pracovníkům a akademikům z Moravskoslezského kraje, ČR a zahraničí prezentovat výsledky svého výzkumu v oblasti teoretické a aplikované ekonomie, včetně rozpracovaného výzkumu či výzkumných záměrů, a v uvolněné atmosféře tak získávat cenné připomínky kolegů. 

  • K hlavním cílům kavárny patří zkvalitnění výzkumu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a dalších výzkumných institucích v Moravskoslezském kraji, posílení výzkumné spolupráce mezi nimi a vytvoření konstruktivního, tvůrčího a příjemného prostředí pro odborné diskuze.

Fungování Výzkumné kavárny zajišťuje Katedra ekonomie. V případě dotazů nebo zájmu vystoupit s prezentací nám napište.

Research Café

The Research Café is an informal communication platform that allows researchers and academics from the Moravian-Silesian Region, the Czech Republic and abroad to present the results of their research in the field of theoretical and applied economics, including research in progress, and to receive valuable comments from colleagues in a relaxed atmosphere. 

The organization of the Research Café is provided by the Department of Economics. If you have any questions or are interested in giving a presentation, please contact us.

Program kavárny/Café Program

Datum/Date

Presenter

Instituce/Institution

Téma/Topic

21/2

Petra Doleželová

VŠB-TUO

Interní obhajoba dizertační práce:
Komparativní analýza účinků obchodních preferencí EU, USA a Číny na zemědělský obchod v zemích subsaharské Afriky.

10/4

Sebastian Ottinger 

CERGE-EI

CSE Seminar:
Causality in History

17/4

Simona Malovaná

 ČNB, FSV-IES

How Do Climate Policies Affect Holdings of Green and Brown Firms' Securities?

15/5

Lenka Filipová Johnson

 VŠB-TUO

Brighter Future for Entrepreneurial Entry among Poor Women in India

Výzkumné kavárny se konají ve středy od 14:15 do 15:15 v místnosti B436 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Research Cafés are held on Wednesdays from 2:15 pm to 3:15 pm in room B436 at the Faculty of Economics, VŠB-TUO.

.