Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

KONÁNÍ VÝZKUMNÉ KAVÁRNY JE AŽ DO OPĚTOVNÉHO OTEVŘENÍ ŠKOLY POZASTAVENO!

 

Výzkumná kavárna

Výzkumná kavárna tvoří neformální komunikační platformu, která umožňuje výzkumným pracovníkům a akademikům z Moravskoslezského kraje, ČR a zahraničí prezentovat výsledky svého výzkumu v oblasti teoretické a aplikované ekonomie, včetně rozpracovaného výzkumu či výzkumných záměrů, a v uvolněné atmosféře tak získávat cenné připomínky kolegů. 

K hlavním cílům kavárny patří zkvalitnění výzkumu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a dalších výzkumných institucích v Moravskoslezském kraji, posílení výzkumné spolupráce mezi nimi a vytvoření konstruktivního, tvůrčího a příjemného prostředí pro odborné diskuze.

Fungování Výzkumné kavárny zajišťuje Katedra ekonomie. V případě dotazů nebo zájmu vystoupit s prezentací nám napište.

Program kavárny

 

KONÁNÍ VÝZKUMNÉ KAVÁRNY JE AŽ DO OPĚTOVNÉHO OTEVŘENÍ ŠKOLY POZASTAVENO!

 

.

.


Výzkumné kavárny se konají ve středy od 13:00 do 14:00 v místnosti B436 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

.