Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pozvánka

Zveme Vás na pravidelnou Výzkumnou kavárnu ve středu 15. 1. 2020 od 13:00 do 14:00, v místnosti B436 Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

 

Na téma Enterprising women in Southern Africa: When does land ownership matter? vystoupí Zuzana Brixiová z VŠB-TUO.

Výzkumná kavárna

Výzkumná kavárna tvoří neformální komunikační platformu, která umožňuje výzkumným pracovníkům a akademikům z Moravskoslezského kraje, ČR a zahraničí prezentovat výsledky svého výzkumu v oblasti teoretické a aplikované ekonomie, včetně rozpracovaného výzkumu či výzkumných záměrů, a v uvolněné atmosféře tak získávat cenné připomínky kolegů. 

K hlavním cílům kavárny patří zkvalitnění výzkumu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a dalších výzkumných institucích v Moravskoslezském kraji, posílení výzkumné spolupráce mezi nimi a vytvoření konstruktivního, tvůrčího a příjemného prostředí pro odborné diskuze.

Fungování Výzkumné kavárny zajišťují Katedra národohospodářská a Katedra Ekonomie (Ekonomická fakulta VŠB-TUO). V případě dotazů nebo zájmu vystoupit s prezentací nám napište.

Program kavárny

15.1.2020 Enterprising women in Southern Africa: When does land ownership matter? (Zuzana Brixiová, VŠB-TUO)

.

.


Výzkumné kavárny se konají ve středy od 13:00 do 14:00 v místnosti B436 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

.