Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

KONÁNÍ VÝZKUMNÉ KAVÁRNY JE AŽ DO OPĚTOVNÉHO OTEVŘENÍ ŠKOLY POZASTAVENO!

 

Pozvánka

Zveme Vás na pravidelnou Výzkumnou kavárnu ve středu 15. 4. 2020 od 13:00 do 14:00, v místnosti A317 Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

 

Na téma Academic promotions in economic profession: The Czech case vystoupí Martin Macháček a Monika Šulganová z VŠB-TUO.

Výzkumná kavárna

Výzkumná kavárna tvoří neformální komunikační platformu, která umožňuje výzkumným pracovníkům a akademikům z Moravskoslezského kraje, ČR a zahraničí prezentovat výsledky svého výzkumu v oblasti teoretické a aplikované ekonomie, včetně rozpracovaného výzkumu či výzkumných záměrů, a v uvolněné atmosféře tak získávat cenné připomínky kolegů. 

K hlavním cílům kavárny patří zkvalitnění výzkumu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a dalších výzkumných institucích v Moravskoslezském kraji, posílení výzkumné spolupráce mezi nimi a vytvoření konstruktivního, tvůrčího a příjemného prostředí pro odborné diskuze.

Fungování Výzkumné kavárny zajišťují Katedra národohospodářská a Katedra Ekonomie (Ekonomická fakulta VŠB-TUO). V případě dotazů nebo zájmu vystoupit s prezentací nám napište.

Program kavárny

 

KONÁNÍ VÝZKUMNÉ KAVÁRNY JE AŽ DO OPĚTOVNÉHO OTEVŘENÍ ŠKOLY POZASTAVENO!

 

15.4.2020 Academic promotions in economic profession: The Czech case (Martin Macháček a Monika Šulganová, VŠB-TUO)

6.5.2020  Publikační výkonnost v ČR (Daniel Münich, CERGE-EI)

20.5.2020 Knowledge Economy in African countries: A model based clustering approach (Antonio Rodriguez Andres, VŠB-TUO)

.

.


Výzkumné kavárny se konají ve středy od 13:00 do 14:00 v místnosti B436 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

.