Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2019

 • Faktory udržitelnosti a efektivnosti sociálních služeb v ČR (Iveta Vrabková a Eva Kovářová, VŠB-TUO)
 • Measurement of Development Potential in EU Regions: Composite Index Approach (Lukáš Melecký a Michaela Staníčková, VŠB-TUO)
 • Dynamics of offshoring and reshoring in a two-country model (Fabio Lamantia, University of Calabria, Davide Radi, University of Pisa)
 • The Gender Wage Gap in China from 2002 to 2013 (Yajun Meng, VŠB-TUO)
 • Drivers of Runaway Fiscal Policy in Europe (Jan Janků, VŠB-TUO)
 • The Likelihood of Effective Lower Bound Events (Michal Franta, ČNB)
 • Unpleasant Monetarist Arithmetic: Macroprudential Edition (Jan Libich, VŠB-TUO)
 • Non-base wage components as a source of wage adaptability to shocks: evidence from European firms (Jan Babecký, ČNB)
 • Evolutionary modeling with fast and slow dynamics: an application to commercial fishing in the Adriatic Sea (Fabio Lamantia, University of Calabria, Davide Radi, University of Pisa)
 • Pollution and brain drain: Evidence from the industrial city of Ostrava, Czech Republic (Jiří Balcar, VŠB-TUO)
 • Wage inequality and TFP: Evidence from an integrated corporate tax, employment and customs dataset from South Africa (Andreas Wörgötter, Technical University of Vienna)
 • China - Latin America economic relations (Carol Wise, University of Southern California)
 • Male Education and Domestic Violence in Turkey: Evidence from a Natural Experiment (Jan Fidrmuc, Brunel University London)
 • Herding Behaviour and Information Asymmetries in Crowdfunding (Svatopluk Kapounek, Mendelova univerzita v Brně)
 • Demographic Trends and Youth Employment in Africa (Zuzana Brixiová, VŠB-TUO)

2018

 • Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost v Ostravě (Jan Kurník, Úřad práce ČR a VŠB-TUO)
 • VAR inferno aneb praktický průvodce od odhadů k interpretaci (Miroslav Plašil, Česká národní banka)
 • Absolute Income, Relative Income and Propensity to consume: Structural patterns of household consumption behaviour (Ondřej Baďura, VŠB-TUO)
 • Broadband Internet and Social Capital (Tommaso Regiani, Masarykova univerzita)
 • Two Essays on Non-bank Financial Intermediation in Europe (Martin Hodula a Aleš Melecký, VŠB-TUO)
 • Does Homeownership Hinder Labor Market Activity? Evidence from housing privatization in Brno (Štěpán Mikula, Masarykova Univerzita a Josef Montag, Kazakh-British Technical University)
 • Do Victories and Losses Matter? Effects of Football on Life Satisfaction (Radek Janhuba, Univerzita Karlova)
 • Profit-to-Provisioning Approach for Setting the Countercyclical Capital Buffer: The Czech Example (Martin Hodula, VŠB-TUO)
 • The WEB of Transport Corridors in South Asia (Martin Melecký, The World Bank)

2017

 • Nerovnost v uplatnění na trhu práce podle věku: Česká republika v mezinárodním srovnání (Vladislav Flek, Škoda Auto vysoká škola)
 • Hodnoty - na pomezí etiky a ekonomie (Aleš Lokaj, VŠB-TUO)
 • Fenomén reálného měnového kurzu: Co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie? (Luboš Komárek, Česká národní banka)
 • Globalization and Suicide: Evidence from Transition Countries (Antonio Rodriguez Andres, VŠB-TUO)
 • Neinformovaní voliči způsobují rozpočtové cykly (Jan Janků a Jan Libich, VŠB-TUO)
 • Lepší akademické psaní (Paul Whitaker, CERGE-EI)
 • Operationalization of New Public Management Definitions and Equilibrium and Network Models of Young People Labour Market (Adam Sulich, Wrocław University of Technology)
 • Towards a Financial Stability-oriented Fiscal and Monetary Policy: The Case of the Czech Republic (Martin Hodula, VŠB-TUO)
 • Access Fees and Fishery Efficiency: Stochastic Frontiers From Falkland Islands Panel Data (Stefano Mainardi, VŠB-TUO)
 • How Immigrants Helped EU Labor Markets to Adjust during the Great Recession (Martin Guzi, Masarykova Univerzita)
 • The Interest Rate Pass-Through in the Czech Republic (Jiří Gregor, VŠB-TUO)

2016

 • Použití ukazatelů nezaměstnanosti na regionální úrovni (Milan Šimek, VŠB-TUO)
 • Úverová dynamika a úvery v zlyhaní v Českej republike (Monika Šulganová, VŠB-TUO)
 • Výzkumná odysea: Jak lépe publikovat? (Mariola Pytliková a Jan Libich, VŠB-TUO)
 • Teoretické východiská a meranie udržateľného rozvoja (Magda Drastichová, VŠB-TUO)
 • Behavioral Differences in Trading (Marek Jochec, Nazarbayev University)
 • Modelling and Analysis of Voting Behaviour: The case of Spanish General Elections (Elena De la Poza, Universitat Politècnica de València, Valencia)
 • Měkké dovednosti a jejich vliv na úspěch na trhu práce (Jiří Balcar, VŠB-TUO)
 • Vzťah medzi verejným dlhom a ekonomickým rastom (Martin Murín, VŠB-TUO)
 • Rovnovážný měnový kurz české koruny (Emil Adámek, VŠB-TUO)
 • Bitva o transakce: Jak inovace ve finančních technologiích mění nejen toky remitencí (Karel Hlaváček, VŠB-TUO)
 • Dopady znečištění na meziregionální migraci v ČR (Jan Šulák, VŠB-TUO)
 • Nepozornost v ekonomii a reálném životě (Filip Matějka, CERGE-EI)

2015

 • Endogenní ekonomické cykly: multiagentní model spotřebitelské důvěry (Jana Závacká, VŠB-TUO)
 • Podmíněný politicko-rozpočtový cyklus v zemích OECD (Jan Janků, VŠB-TUO)
 • Dopady rozšíření a otevření trhů práce EU na migraci z nových členských zemí (Mariola Pytliková, VŠB-TUO)
 • Ekonomické postoje a náboženství: Může kultura ovlivnit výstupy ekonomiky? (Lenka Filipová, VŠB-TUO)
 • Co když v davu změní názor? Hony na banku a stochastické revize střadatelů (Jan Libich, VŠB-TUO)