Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní informace

Univerzita 3. věku (U3V), je jednou z forem celoživotního vzdělávání, kterou již tradičně nabízí Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Studium je určeno pro všechny zájemce převážně ve vyšších věkových skupinách, kteří

 • mají chuť a elán rozšířit si své dosavadní znalosti o nové poznatky v oblasti, která byla předmětem jejich profesního zájmu, anebo
 • chtějí se vzdělávat v nových vědních disciplínách, které jim může nabídnout studium na Univerzitě 3. věku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

A právě pro tyto starší a vyzrálé studenty sršící zájmem o vše nové a nepoznané je určeno studium na U3V, které bezpochyby představuje moderní formu seberealizace seniorů. A nejen to! Aktivní účast na studiu U3V jejím účastníkům  umožňuje a pomáhá

 • rozšiřovat odborné i společenské kontakty,
 • udržovat a zlepšovat intelektuální schopnosti,
 • eliminovat pocit izolovanosti,
 • relaxovat a příjemně se nechat odborně rozptylovat.    

V akademickém roce 2019/2020 budou otevřeny následující kurzy:

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • věk od 55 let a výše,
 • invalidní důchodci bez omezení věku,
 • předpoklad ukončeného středoškolského vzdělání (maturita), která ale není podmínkou,
 • podání přihlášky (v písemné nebo elektronické podobě, případně osobně),
 • zaplacení poplatku.

 

Těšíme se na všechny zájemce!

Kontakty

Přihlášky:
Ing. Martina Janyšková
Tel.:597 322 024, martina.janyskova@vsb.cz

Organizace U3V:
Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Tel.:597 322 024, marcela.palochova@vsb.cz

Garantka U3V:
prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Tel.:597 322 024, viola.sebestikova@vsb.cz