Přihláška na U3V

Vážení zájemci o studium na Univerzitě 3. věku - vážení absolventi U3V. Pro akademický rok 2018/2019 Vám nabízíme zcela nový kurz pro studium na U3V.

Věříme, že Vás naše nová nabídka osloví!

Od 23. dubna 2018 již přijímáme přihlášky ke studiu na Univerzitě 3. věku pro akademický rok 2018/2019. Přihlášky budou přijímány do naplnění celkové možné kapacity.


Přihláška na U3V: (formulář přihlášky PDF, 31 kB).

K vyplněné přihlášce je nutné přiložit:

1. jednu průkazkovou fotografii (může být i starší),

2. fotokopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu,

3. doklad o zaplacení školného na akademický rok 2018/2019 ve výši 1 200 Kč na účet:

 (Absolventi U3V dokládají jen doklad o zaplacení. Fotografii a maturitní vysvědčení již máme v archívu.)

 

číslo účtu: 127089559/0300

konstantní symbol: 0379

variabilní symbol: 1011501

 

Přihlášku s dalšími, výše uvedenými, náležitostmi můžete zaslat písemně na adresu:

EkF VŠB-TU Ostrava

Ing. Martina Janyšková

101 - Studijní oddělení, kancelář E112

Havlíčkovo nábř. 38a

Ostrava

702 00

Mailem:

martina.janyskova@vsb.cz

Případně osobně.© 2018 VŠB-TU Ostrava