Vážení zájemci o studium na Univerzitě 3. věku - vážení absolventi U3V.

Pro akademický rok 2019/2020 Vám nabízíme zcela nový kurz pro studium na U3V.

Věříme, že Vás naše nová nabídka osloví!

Od 28. února 2019 již přijímáme přihlášky ke studiu na Univerzitě 3. věku pro akademický rok 2019/2020. Přihlášky budou přijímány do naplnění celkové možné kapacity.

Přihlášku s dalšími, výše uvedenými, náležitostmi můžete zaslat písemně na adresu:

EkF VŠB-TU Ostrava
Ing. Martina Janyšková
101 - Studijní oddělení, kancelář E112
Havlíčkovo nábř. 38a
Ostrava
702 00

Mailem: martina.janyskova@vsb.cz

Případně osobně.