Kontakty

Telefon Kontaktní osoba E-mail
Garantka U3V 597 322 102 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.  viola.sebestikova@vsb.cz
Organizace U3V 597 322 239 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.  marcela.palochova@vsb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava