Základní informace

Univerzita 3. věku (U3V), je jednou z forem celoživotního vzdělávání, kterou již tradičně nabízí Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Studium je určeno pro všechny zájemce převážně ve vyšších věkových skupinách, kteří

  • mají chuť a elán rozšířit si své dosavadní znalosti o nové poznatky v oblasti, která byla předmětem jejich profesního zájmu, anebo
  • chtějí se vzdělávat v nových vědních disciplínách, které jim může nabídnout studium na Univerzitě 3. věku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

A právě pro tyto starší a vyzrálé studenty sršící zájmem o vše nové a nepoznané je určeno studium na U3V, které bezpochyby představuje moderní formu seberealizace seniorů. A nejen to! Aktivní účast na studiu U3V jejím účastníkům  umožňuje a pomáhá

  • rozšiřovat odborné i společenské kontakty,
  • udržovat a zlepšovat intelektuální schopnosti,
  • eliminovat pocit izolovanosti,
  • relaxovat a příjemně se nechat odborně rozptylovat.    

V akademickém roce 2019/2020 budou otevřeny následující kurzy: