Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3. věku je jednou z možností celoživotního vzdělávání, kterou nabízí Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Je určena pro všechny zájemce v postproduktivním věku, kteří mají pozitivní přístup k životu a hlavně zájem plnohodnotně naplňovat svůj volný čas. Připravili jsme pro Vás moderní formu seberealizace prostřednictvím studia U3V. V případě, že se tohoto kurzu zúčastníte:

 • získáte odborné i společenské kontakty,
 • udržíte si a zlepšíte intelektuální schopnosti,
 • odstraníte pocit izolovanosti,
 • doplníte a rozšíříte si vědomosti, které můžete využít jak v osobním, tak i ve veřejném životě,
 • zrelaxujete a užijete si příjemé společenské rozptýlením s Vašimi vrstevníky obdobných zájmů.     

V akademickém roce 2021/2022 bude otevřena další nová koncepce studia Univerzity 3. věku, která je nabízena formou dvouletého tj. čtyřsemestrálního studia. Věříme, že Vás nabízená témata jednotlivých semestrálních přednášek zaujmou: 

 1. semestr - Matematika – hledání pravdy a krásy
 2. semestr - Ekonomie – tradičně netradiční
 3. semestr - Právo – spletité cesty od kybernetického prostředí k svatbám v cizině
 4. semestr - Finance – jak s penězi v každém věku

Zahájení výuky 1. ročníku U3V v akademickém roce 2021/2022 bude začátkem měsíce září 2021. Výuka bude probíhat v pravidelných intervalech jednou za 14 dní, a to

ve čtvrtek od 14.15 do 17.15 hod.

v přednáškových aulách a počítačových učebnách Ekonomické fakulty VŠB-TUO v centru Ostravy, poblíž Nové radnice. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. Doba výuky je rozdělena do 2 hodinových celků po 60 minutách a závěrečné 30 minutové rozpravy nebo společného řešení vybraných otázek.

Po ukončení studia získají absolventi "Osvědčení o absolvování studia na Univerzitě 3. věku“, které jim bude předáno v rámci slavnostní promoce. 

Podmínkou přijetí ke studiu na Univerzitě 3. věku je:

- věk 55 let a výše s preferencí důchodového věku,
- předpoklad ukončeného středoškolského vzdělání (maturita), které není podmínkou,
- podání přihlášky (v písemné nebo elektronické podobě, případně osobně),
- zaplacení poplatku 1 200 Kč na jeden akademický rok (2 semestry).

Termín pro odevzdání přihlášek je nejpozději do 10. září 2021.

Těšíme se na všechny uchazeče!

  

Přihlášky

Ing. Martina Janyšková
Tel.: 597 322 024
martina.janyskova@vsb.cz

Kontaktní adresa

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
Sokolská třída 2416/3 
702 00 Ostrava 1 

GPS: 49°50'21.6"N 18°17'29.5"E

Korespondenční adresa:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • věk od 55 let a výše,
 • invalidní důchodci bez omezení věku,
 • předpoklad ukončeného středoškolského vzdělání (maturita), která ale není podmínkou,
 • podání přihlášky (v písemné nebo elektronické podobě, případně osobně),
 • zaplacení poplatku.