Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vážení zájemci o studium na Univerzitě 3. věku - vážení absolventi U3V.

Pro akademický rok 2021/2022 Vám nabízíme zcela nový kurz pro studium na U3V.

Věříme, že Vás naše nová nabídka osloví!

Od 1. dubna 2021 již přijímáme přihlášky ke studiu na Univerzitě 3. věku pro akademický rok 2021/2022. Přihlášky budou přijímány do naplnění celkové možné kapacity.

Platební údaje

Částka: 1 200 Kč

Číslo účtu: 127089559/0300
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: 1172002

K přihlášce doložte

  1. jednu průkazkovou fotografii (může být i starší),
  2. fotokopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu,
  3. doklad o zaplacení školného na akademický rok 2021/2022 ve výši 1 200 Kč na účet:

 (Absolventi U3V dokládají jen doklad o zaplacení. Fotografii a maturitní vysvědčení již máme v archívu.)

Přihlášku s dalšími, výše uvedenými, náležitostmi můžete zaslat písemně na adresu:

EkF VŠB-TU Ostrava
Ing. Martina Janyšková
101 - Studijní oddělení, kancelář E112
Havlíčkovo nábř. 38a
Ostrava
702 00

Mailem: martina.janyskova@vsb.cz

Případně osobně.