Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka služeb firmám a veřejnému sektoru

 • Zpracování validačních studií poradenských nástrojů v oblasti HR.
 • Provedení průzkumu mezi zaměstnanci dle potřeb zaměstnavatele.
 • Analýza makroekonomického/regionálního prostředí.
 • Vývoj inflace v ČR a v eurozóně.
 • Vliv měnové politiky na inflaci, produkci a měnový kurz.
 • Analýza regionálního trhu práce.
 • Hodnocení efektů politiky zaměstnanosti.
 • Uplatnitelnost absolventů středních a vysokých škol na trhu práce.
 • Analýza příčin (ne)úspěšnosti crowdfundingových projektů
 • Analýzy dopadů změn ekonomiky na konkrétní trhy, odvětví, firmy.
 • Hodnocení efektivity managementu ve vysokém školství.
 • Hodnocení výsledků vědy a výzkumu v ČR a v zahraničí.
 • Vypracování znaleckých posudků ve spolupráci s Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TUO.