Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra podnikohospodářská spolupracuje se středními školami, pro které mimo jiné pořádá soutěž DUEL, dále spolupracuje s veřejností prostřednictvím organizování workshopů a s podnikovou praxí.

Spolupráce s podniky probíhá prostřednictvím studentských stáží vybraných studentů, studentských praxí, zapojováním odborníků z podniků do výuky a řešením úkolů zadaných podniky.

Studentské stáže jsou určeny pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia po úspěšném absolvování výběrového řízení realizovaného katedrou a podnikem. Stáže probíhají souběžně se studiem včetně zpracování diplomové práce. Doba trvání je domluvena. Studenti získají certifikát o absolvování stáže.

Studentské praxe jsou určeny pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia a 3. ročníku bakalářského studia v rámci volitelného předmětu Odborná praxe. Podnik je vybírán samotnými studenty. Po ukončení praxe studenti vypracovávají „Zprávu z odborné praxe".

Zapojování odborníků z podniků do výuky je realizováno formou přednášek nebo videorozhovorů na aktuální téma z podnikové praxe.

Úkoly zadané podniky jsou týmově řešeny studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia v seminárních pracích. Důraz je kladen na aplikační charakter těchto prací. Probíhá výběr a ocenění tří nejlepších tvůrčích přístupů k řešení zadaného úkolu. Úspěšné návrhy řešení studentských týmů byly dokonce u některých podniků uskutečněny.

Více si lze přečíst zde:

Ing. Štverková Hana, Ph.D.,MBA,LL.M.

Vedoucí katedry
hana.stverkova@vsb.cz
+420 597 322 217