Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/150 Vytvoření nového předmětu pro U3V "Matematika – hledání pravdy a krásy" 2020 2020
TH02010930 Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí 2017 2020
RPP2017/161 Inovace předmětu Statistika B v české a anglické verzi 2017 2017
FRVS2015/49 Aplikace logistických metod 2015 2015
FRVS2015/56 Inovace předmětu Metody řízení a rozhodování (151-0428) pro kombinovanou formu studia 2015 2015
FRVS2015/57 Tvorba instruktážních videí využití softwaru R ve výuce předmětů vyučovaných na EkF VŠB-TU Ostrava. 2015 2015
CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134061 Drivers & Active NeTwork for European Citizenship in Vocational Education and Training, DANTE 2013 2015
SP2013/91 Modelování cyklického vývoje malé otevřené ekonomiky (teoretické koncepty) 2013 2013
SP2012/172 Empirická analýza volatility akciových trhů v kontextu finanční krize 2012 2012
SP2012/62 Modelování vlivu cyklického vývoje na malou otevřenou ekonomiku (přístup VAR) 2012 2012
GA402/08/1015 Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších ekonomik zemí EU 2008 2011
MEB080853 Makroekonomické modelování se zaměřením na proces transformace měny (euroizace) v SR a ČR 2008 2009
00435 (VaV13/08) Posílení vědeckovýzkumné úrovně v oblasti teorie čísel 2008 2008
00480 (VAV17/07) Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu v oblasti matematiky 2007 2007
CZ-27 Metody vícekriteriálního rozhodování (MCDM) a jejich aplikace v oblasti financí a řízení 2006 2007
GA402/00/1165 Modelování vývoje regionálních trhů práce 2000 2002
GA402/96/0823 Modelování vývoje nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 1996 1998