Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblasti výzkumu

  • matematické a statistické modely ekonomických procesů
  • statistická šetření, marketingový výzkum
  • teoretická matematika - algebraické struktury, fuzzy množiny, nekonečné řady
  • optimalizace na dopravních sítích
  • eLearning, nové formy a metody vzdělávání, užití ICT ve výuce

Ing. Mgr. Kozel Petr, Ph.D.

Vedoucí katedry
petr.kozel@vsb.cz
+420 597 322 165

doc. Ing. Friedrich Václav, Ph.D

Vědecký tajemník katedry
vaclav.friedrich@vsb.cz
+420 597 322 503