Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra matematických metod v ekonomice na Ekonomické fakultě VŠB-TUO byla založena v roce 1993 s cílem podporovat uplatňování matematických a statistických metod v ekonomice jak po linii teoretické, tak praktické.

Katedra zabezpečuje výuku matematiky, statistiky a vybraných kvantitativních metod pro všechny programy a obory bakalářského i magisterského studia ekonomické fakulty a rovněž se podílí na výuce v doktorském studiu, kurzech MBA a Univerzitě třetího věku.

I když katedra negarantuje svůj vlastní studijní program nebo obor, matematika a statistika patří mezi základní teoretické předměty ve všech studijních programech na fakultě, takže se s vyučujícími a předměty této katedry setkají bez výjimky všichni studenti, kteří na ekonomické fakultě studují.

V oblasti vědy a výzkumu je katedra zapojena do řešení výzkumných a rozvojových projektů (GAČR, TAČR, RP), včetně mezinárodních (ESF). Členové katedry jsou autory monografií a vysokoškolských učebnic, publikují v tuzemských i zahraničních časopisech, vystupují na odborných konferencích.

Katedra spolupracuje s pracovišti podobného zaměření na jiných fakultách a univerzitách, včetně zahraničních. Dlouhodobě se také snaží spolupracovat s podniky a institucemi veřejné i soukromé sféry.

Podrobnější informace o katedře najdete na stránkách http://robimematiku.cz.