Program committee

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová VŠB - Technical University of Ostrava
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. The University of Economics, Prague
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. The University of Economics in Bratislava
prof. Dr. Ing. Jan Frait Czech National Bank Prague
doc. RNDr. Galina Horáková, CSc. The University of Economics in Bratislava
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. The University of Economics, Prague
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. The University of Economics, Prague
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. Matej Bel University in Banská Bystrica
prof. Ing. Anna Majtánová, Ph.D. The University of Economics in Bratislava
prof. Ing. Dušan Marček, CSc. VŠB - Technical University of Ostrava
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. The University of Economics, Prague
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. The University of Economics, Prague
doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. Pavol Jozef Šafárik University in Košice
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. VŠB - Technical University of Ostrava
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal VŠB - Technical University of Ostrava

© 2020 VŠB-TU Ostrava