VŠB –Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra financí

pořádá

 mezinárodní vědeckou konferenci

Finanční řízení podniků a finančních institucí

Ostrava, Česká republika
© 2020 VŠB-TU Ostrava