Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblast vědy a výzkumu je na Katedře veřejné ekonomiky řešena permanentně v rámci získaných externích a interních grantů i individuálních odborných aktivit jednotlivých akademických pracovníků katedry. Vědecko-výzkumné projekty a témata řešené členy katedry akcentují odborné zaměření studijního programu Veřejná ekonomika a správa a rozvíjí její klíčové oblasti, jedná se především o veřejnou správu, veřejné finance, veřejné služby a veřejné programy a politiky.

Názvy řešených témat za posledních pět let v rámci získaných grantů:

  • Metodicko-aplikační nástroje pro efektivní řízení územně členěného statutárního města.
  • Vliv společensko-ekonomických faktorů na dostupnost vybraných sociálních služeb v České republice.
  • Ekonomické faktory ovlivňující zabezpečení veřejných služeb s kolektivní spotřebou.
  • Technická efektivnost a ekonomická stabilita příspěvkových organizací.
  • Modely hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče.

doc. Ing. Vrabková Iveta, Ph.D.

Vedoucí katedry
iveta.vrabkova@vsb.cz
+420 597 322 306

doc. Ing. Halásková Martina, Ph.D.

Vědecká tajemnice katedry
martina.halaskova@vsb.cz
+420 597 322 315