Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra veřejné ekonomiky je moderní a zároveň tradiční pracoviště ekonomické fakulty. Katedra vznikla v roce 1993 a její poslání vždy bylo a je úzce spjato se studijním programem Veřejná ekonomika a správa. V současné době je studijní program Veřejná ekonomika a správa realizován v bakalářském a magisterském stupni studia v prezenční i kombinované formě studia. Bakalářský studijní program je realizován jak v sídle Ekonomické fakulty v Ostravě, tak na detašovaných pracovištích v Šumperku a Valašském Meziříčí.

Akademičtí pracovníci katedry plní řadu specifických odborných úkolů, které vedou k rozvoji oboru a výuky. Zejména, zabezpečuji výuku profilových předmětů, plní roli vedoucích bakalářských a diplomových prací, spolupracují s organizacemi veřejného a občanského sektoru při plnění speciálních odborných úkolů a zadání, řeší vědecko-výzkumné projekty. Své znalosti a dovednosti sdílejí nejen se studenty ve výuce, ale též s odbornou veřejností prostřednictvím četné publikační činnosti a aktivní účasti na tuzemských i zahraničních konferencích.

Studenti získávají v rámci bakalářského i magisterského stupně studia studijního programu Veřejná ekonomika a správa nejen teoretické znalosti, ale též praktické dovednosti a zkušenosti. Vedle moderně koncipované interaktivní výuky, mohou studenti absolvovat odbornou praxi, studijní a pracovní stáže v zahraničí, letní školy, odborné exkurze či podílet se na řešení grantových soutěží.

Facebook katedry

Aktuality a zajímavosti „ze života Katedry veřejné ekonomiky“.