Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra veřejné ekonomiky má navázány pracovní kontakty s řadou příbuzných pracovišť na vysokých školách v ČR i v zahraničí, např. Opole University, University of Economics in Katowice, University in Toruń, University of Zielona Góra, Prešovská univerzita v Prešově, University of Wroslaw, University of Shkoder, a další.

Katedra je členem Asociace veřejné ekonomie, zaměřené na výměnu informací a zkušeností z oblasti vysokoškolského studia oboru veřejná ekonomika a správa. Jednotliví členové katedry aktivně působí v poradních, iniciativních a pracovních týmech jak při Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Svazu měst a obcí ČR, Euroregionu Silesia, tak v jednotlivých obcích a krajích.

Oblasti spolupráce

Věda, výzkum a praxe

Katedra realizuje a má zkušenosti v oblasti:

  • Vědecko-výzkumných grantů aplikačního charakteru, kde organizace veřejného sektoru jsou v roli aplikačních garantů a spolupracujících osob.
  • Hodnotících a expertních studií a supervizí v oblasti výkonnosti, financování, řízení kvality a procesů obcí, krajů, příspěvkových organizací, organizačních složek, agentur, církevních organizací, atd., na základě poptávky výše uvedených organizací.
  • Externího vzdělávání zejména úředníků územních samospráv a státní správy v oblasti rozpočtového hospodaření, auditů procesů, řízení výkonnosti a kvality, na základě poptávky konkrétních úřadů.

doc. Ing. Vrabková Iveta, Ph.D.

Vedoucí katedry
iveta.vrabkova@vsb.cz
+420 597 322 306

Ing. Bc. Bečica Jiří, Ph.D.

Tajemník katedry
jiri.becica@vsb.cz
+420 597 322 360