Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblasti spolupráce

Věda, výzkum a praxe

 • Aplikace statistických metod v různých oblastech (analýza časových řad, hledání závislostí mezi proměnnými, analýza dat z dotazníkových šetření, marketingový výzkum).
 • Aplikace dalších kvantitativních metod a matematické modelování v oblasti logistiky, managementu a dalších.
 • Statistická šetření, marketingový výzkum.
 • Teoretická matematika - algebraické struktury, nekonečné řady.
 • Optimalizace na dopravních sítích.
 • eLearning, nové formy a metody vzdělávání, užití ICT ve výuce.

Partneři katedry

spolupracující katedry z jiných fakult a vysokých škol, včetně zahraničních

 • Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
 • Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava
 • Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava
 • Bolyai Institute, University of Szeged, Hungary
 • Departamento de Estadistica, Econometria, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economia Aplicada, Universidad de Cordoba, Spain

Spolupráce s firmami

při řešení rozvojových a grantových projektů

 • Elkan, spol. s r. o., Praha
 • Nehlsen Třinec, s.r.o.
 • Služby města Jihlavy
 • Technické služby města Olomouce, a.s.

Bližší informace naleznete na stránkách http://robimematiku.cz.

Ing. Mgr. Kozel Petr, Ph.D.

Vedoucí katedry
petr.kozel@vsb.cz
+420 597 322 165

Mgr. Funioková Taťána, Ph.D.

Tajemnice katedry
tatana.funiokova@vsb.cz
+420 597 322 507