Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra spolupracuje velmi intenzivně s praxí. Experti z firem pravidelně přednášejí v rámci výuky, zejména v předmětech Digitální marketing, Produktový management, Marketingová komunikace a Obchodní strategie. Studenti rovněž vypracovávají projekty na prakticky zaměřená témata, která pro ně vypisují společnosti jako například Plzeňský Prazdroj, a.s., Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., či Coca-Cola HBC. Studenti mají rovněž možnost získat praktické dovednosti přímo na pracovních stážích prostřednictvím předmětů Odborná praxe nebo Marketingový projekt. Katedra marketingu a obchodu rovněž realizuje komerční projekty pro firmy, například opakovaně vypracovala marketingové výzkumy a marketingové poradenství pro společnosti OVAK, Molson Coors (značka Ostravar) nebo Liberty Ostrava.

Katedra rovněž spolupracuje se zahraničními univerzitami formou výměny pedagogů nebo prostřednictvím stáží studentů v rámci programu ERASMUS+. Každý rok vyjíždí až 5 pedagogů katedry a 20 studenů programu Marketing a obchod na partnerské univerzity v Evropě, ale i Asii. V minulosti rovněž získalo deset studentů oboru Marketing a obchod Double degree diplom (dvojitý diplom) na základě dohody s Univerzitou v Huddersfieldu ve Velké Británii. V současné době je katedra zapojena do tříletého mezinárodního projektu ERASMUS+ „Implementing Serious Games in Entrepreneurship Education“, na kterém se podílí šest institucí z pěti zemí (Maďarsko, Rumunsko, Německo, Španělsko, ČR).

Oblasti spolupráce

Věda, výzkum a praxe

  • Výzkumné studie (měření spokojenosti zákazníků nebo zaměstnanců, analýza spotřebitelského chování, analýza známosti a image značky, možnosti zavedení nového produktu nebo značky na trh, testování produktu na B2C trhu, segmentační studie).
  • Poradenství v oblasti digitálního marketingu (sociální média, webové stránky).
  • Poradenství v oblasti řízení nákupu.
  • Značky kvality potravin.
  • Marketingová komunikace.
  • Obchodní činnosti, obchodní strategie.
  • Mezinárodní marketing a zahraniční obchod.

doc. Ing. Velčovská Šárka, Ph.D.

Vedoucí katedry
sarka.velcovska@vsb.cz
+420 597 322 322

Ing. Klapilová Krbová Petra, Ph.D.

Tajemnice katedry
petra.klapilova@vsb.cz
+420 597 322 174