Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

KONTAKTY NA VEDENÍ

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Velčovská Šárka, Ph.D.
Vedoucí útvaru (116)
Akademický pracovník (116)
+420 596 992 322 A 207 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Lůžek Petr
Tajemník (116)
Akademický pracovník (116)
Zaměstnanec (116)
+420 596 992 386 A 1201 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Zajarošová Markéta, Ph.D.
Vědecký tajemník (116)
Akademický pracovník (116)
+420 596 992 387 A 1205 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Elisová Jana
Sekretářka (116)
+420 596 992 413 A 1206 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY

Osoba Telefon Adresa
Ing. Bezecná Lucie +420 596 992 219
Mgr. Ficeriová Slavomíra
Interní doktorand (116)
+420 596 992 385 A 1232A , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Grendysa David, MBA
Akademický pracovník (116)
+420 596 992 215 A 1203 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Hluchníková Miluše, CSc.
Akademický pracovník (116)
+420 596 992 174 A 1202 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Hodulová Jana, Ph.D.
mateřská dovolená (116)
+420 596 992 142 A 1203B , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
doc. Ing. Kauerová Lenka, CSc.
Akademický pracovník (116)
Proděkanka pro studium (100)
+420 596 992 484 E 701 , Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava
prof. Ing. Kern Jiří, CSc.
Emeritní profesor (116)
+420 596 992 316 E 508 , Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava
Ing. Klapilová Krbová Petra, Ph.D.
mateřská dovolená (116)
+420 596 992 174 A 1202 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Kozáková Pavlína, Ph.D.
mateřská dovolená (116)
+420 596 992 445 A 1228 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
RNDr. Lošťák Jiří, Ph.D. +420 596 992 174
Prof. Mgr. Mitrega Maciej, PhD.
Akademický pracovník (116)
+420 596 992 413 A 1206 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Prešnajderová Tereza, Ph.D.
Mateřská dovolená (116)
+420 596 992 224 A 1231 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Seifriedová Katarína, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
Zaměstnanec (116)
+420 596 992 488 A 1201 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
prof. Ing. Smolík Dušan, DrSc.
Emeritní profesor (116)
+420 596 992 391 E 505 , Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava
doc. Ing. Spáčil Vojtěch, CSc.
Děkan (EKF)
Děkan EkF (100)
Akademický pracovník (116)
+420 596 992 515
+420 596 992 420
A 207 , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

E 802 , Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava
doc. PhDr. Srpová Hana, CSc. +420 596 992 224
RNDr. Šotkovský Ivan, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 596 992 252 E 505
Ing. Bc. Švajdová Lenka, Ph.D. +420 596 992 456
Ing. Urminský Jaroslav, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (116)
+420 596 992 232 E 506
Ing. Vilášková Miriam
Interní doktorand (116)
+420 596 992 385 A 1232A , Sokolská třída 2416/33 (mapa) (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava