Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V roce 2002 byl rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR zřízen Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v souladu s ustanovením zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a podle Statutu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jako fakultní pracoviště EkF VŠB-TU Ostrava.

Ústav oceňování majetku (dále jen ÚOM) je vzdělávacím, poradenským, zpracovatelským a výzkumným pracovištěm odborně zaměřeným do těchto hlavních oblastí:

  • Znalecká činnost a zpracování znaleckých posudků
  • Vzdělávací činnost
  • Certifikační orgán
  • Vědeckovýzkumná a konzultační činnost
  • Pořádání odborných seminářů a konferencí

Našimi partnery jsou: