Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • oceňování podniků, nemovitých a movitých věcí - provádíme cenové studie, zprávy, posudky, zejména pro potřeby posouzení významných investic peněžních ústavů a státních orgánů, pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, soudů, popř. jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob,
 • vzdělávání znalců a odhadců - Specializační studia, certifikace expertů,
 • certifikace expertů - Certifikuje experty pro oceňování majetku dle ČSN EN 17024 ISO/IEC,
 • ekonomické poradenství - poradenství v oblasti ekonomie, sociologie a politologie pro právnické a fyzické osoby,
 • pořádání odborných seminářů a konferencí - pořádáme kurzy a semináře pro znalce, oceňovatele i širší odbornou veřejnost, a to hlavně se zaměřením na odbornou problematiku. Konference se pořádají dvakrát ročně ve spolupráci s Komorou soudních znalců ČR.
 • VALUE-RATUS - software pro oceňování majetku.

Naši významní klienti a oceňované podniky

 • Vrchní soud v Praze,
 • Městský soud v Praze,
 • Krajský soud v Ostravě,
 • Policie ČR - UOOZ,

 • ČEZ, a.s.,
 • ČEPS, a.s.,

 • VUT Brno,
 • Státní pozemkový úřad,
 • Diamo, s.p.,

 • Letiště Ostrava a.s.,
 • Letiště Brno a.s.,
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.,
 • OKD, a.s., 
 • Sokolovská uhelná, a.s.,
 • Severočeské doly a.s.,
 • Ostravská těžební, a.s.,
 • MND - Moravské naftové doly a.s.,

 • Plzeňský Prazdroj,
 • HOLBA,
 • LITOVEL,
 • ZUBR,

 • ČESKÝ TELECOM, a. s.,
 • Cement Hranice,
 • BOHEMIA PRINT a.s.