Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Všechny příspěvky, které úspěšné projdou recenzním řízením a budou odprezentovány na konferenci, budou uveřejněny na CD i online s přiděleným ISBN (příspěvky mohou být v češtině, slovenštině, polštině, angličtině). Sborník bude zaslán s žádosti o zařazení do databáze Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge).
  • Příspěvky, jejichž obsah bude primárně zaměřen na kvalitu, budou po recenzi doporučeny redakční radě časopisu Q-magazín, bližší informace pro autory lze najít na adrese: https://qmagazin.vsb.cz/cs/.