Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • všechny příspěvky, které úspěšné projdou recenzním řízením a budou odprezentovány na konferenci, budou uveřejněny na CD i online s přiděleným ISBN (příspěvky mohou být v češtině, slovenštině, polštině, angličtině). Sborník bude zaslán s žádosti o zařazení do databáze Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge).
  • příspěvky navržené vědeckým výborem konference budou publikovány ve vědeckém časopise Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues v jeho zvláštním čísle. Očekávají se vědecké články vycházející z výzkumných aktivit autorů v anglickém jazyce. Tento časopis je v seznamu recenzovaných časopisů dle RVVI a zároveň je v databázi ERICH PLUS, EconLit a EBSCO. Publikované články jsou rovněž opatřovány digitální referencí DOI.