Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro jednotlivé sekce jsou stanoveny oblasti, do kterých by měl tematicky spadat vědecký příspěvek.

Sekce: Nové přístupy ke strategickému řízení v perspektivě konkurenceschopnosti podniků

 • Strategie úspěšného podniku
 • Konkurenceschopnost podniků
 • Strategické řízení a výkonnost podniku
 • Rozhodování v organizaci
 • Změny podnikatelského prostředí a nové formy podnikání
 • Strategie mezinárodní korporátní spolupráce
 • Strategické řízení měst a obcí
 • Meziregionální komparace využití evropských fondů pro rozvoj měst a obcí

Sekce: Etika, její současnost a výzvy

 • Člověk a jeho etický potenciál
 • Etika podnikání a její vliv na firmu
 • Podnikatelská etika
 • Etika ve vzdělávání
 • Etika podnikání a společenská odpovědnost organizace
 • Etika podnikání v digitální sféře

Sekce: Trendy soudobého managementu

 • Change management
 • Krizový management
 • Společenská odpovědnost firem
 • Performance management
 • Podnikatelské plánování
 • Digitalizace v řízení firem

Sekce: Řízení a rozvoj lidského kapitálu

 • Talent management
 • Age management
 • Diverzity management
 • Znalostní management
 • Gender v managementu
 • Klíčoví zaměstnanci
 • Kompetenční modely
 • Intelektuální a lidský kapitál
 • Syndrom vyhoření
 • Remote work