Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ekonomika a řízení podniku v 21. století

Pod záštitou

rektora univerzity
prof. RNDr. Václava Snášela, CSc.

a děkana fakulty
doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc.

pořádá

Katedra managementu

5. ročník mezinárodní vědecké konference

Cíl konference

Odborná diskuse a prezentace výsledků vědecko-výzkumných aktivit akademických pracovníků i studentů na aktuální témata ekonomiky a řízení v podnikatelském i veřejném sektoru.

Termín konání

14. – 15. dubna 2021

Místo konání

Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Sokolská třída 33
702 00 Ostrava 1
Česká republika

V případě nepříznivé epidemiologické situace, bude konference probíhat online.