VŠB –Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta

budova-ekf

pořádá pod záštitou

děkana fakulty
prof. Dr. Ing. Zdeňka Zmeškala

a ve spolupráci
s Katedrou managementu

4. ročník mezinárodní vědecké konference

Ekonomika a řízení podniku ve 21. století

28. – 29. listopadu 2018
Ostrava


© 2019 VŠB-TU Ostrava