Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co je studentská komora?

Studentská komora je složena z nás studentů, kteří získali mandát od Vás – studentů. Jsme dle zákona o vysokých školách jedním z řídících orgánů fakulty. Tato pravomoc nás opravňuje k celé řadě aktivit.

Mezi nejvýznamnější aktivity patří zejména:

  • zastupovat Vás a řešit Vaše problémy s vedením fakulty
  • podílet se na volbě děkana,
  • schvalovat Výroční zprávy fakulty a další předpisy,
  • účastnit se zasedání Akademického senátu fakulty,
  • spolupracovat při organizaci různých akcí fakulty, jako jsou např. Dny otevřených dveří, Úvod do studia apod.

Aktivit, které provádíme nebo budeme provádět je skutečně mnoho, ale nejdůležitější na tom je skutečnost, že jejich prostřednictvím můžeme ovlivňovat chod celé fakulty. A to se samozřejmě neobejde bez Vašich postřehů, nápadů a připomínek, proto nám posílejte e-maily nebo se na nás osobně obracejte!!!! 

Jaký je náš hlavní cíl aneb co můžeme udělat pro Vás – studenty?

Naším hlavním cílem je především efektivně hájit a řešit Vaše problémy, návrhy či zájmy. Proto nám můžete kdykoliv napsat na email (studentskakomora.ekf@vsb.cz) nebo nás osobně navštívit v kanceláři A218.

Jaké jsou naše současné priority?

  • Zvýšit a zkvalitinit úroveň vyučovaných cizích jazyků na EkF.
  • Tvorba anonymního dotazníku ohledně spokojenosti s úrovní výuky na EkF.
  • Pořádání setkání s významnými osobnostmi společenského života.
  • Poskytovat informace o dění na fakultě. 

Kdo vlastně je ve studentské komoře?

Ondřej Herman

člen legislativní komise

Adéla Špačková

členka pedagogické komise

Poloch Petr 

člen ekonomické komise

Filip Lessl

člen ekonomické komise

Petr Lůžek

člen pedagogické komise

ročník: 3. ročník bakalářského studia ročník: 2. ročník doktorského studia ročník: 2. ročník bakalářského studia ročník: 1. ročník magisterského studia ročník: 1. ročník doktorského studia
obor: Marketing a obchod obor: Finance obor: Marketing a obchod obor: Ekonomika podniku obor: Marketing a obchod
zájmy: posilování, přátelé, četba, hra na kytaru zájmy: cyklistika, cestování, pes zájmy: cestování, přátelé, adrenalinové sporty, práce zájmy: cestování, sport, hudba, kamarádi, jízda autem, hudební nástroje zájmy: Tvorba videí, hudba, flákání se